За нас

  Обединението е създадено на 21 септември 2019 година и от тогава предмета му на дейност се изразява в:
  1. Чистопородно развъждане и регистрация на германски овчарски кучета, отглеждани и развъждани на територията на Република България при точно спазване на изискванията на стандарта установен от БРФК и FCI, относно расовите белези на кучетата от породата германско овчарско куче и абсолютна забрана за всякакво кръстосване с други породи кучета.;
  2. работа за повишаване качеството на физически заложби на регистрираните кучета от породата германско овчарско куче и тези на техния характер и ползвателни качества;
  3. организиране и подпомагане на изложби и прегледи на подрастващи кучета от породата германско овчарско куче, както и оказване на експертна помощ при осъществяване дейността на регионалните групи членуващи в ОГОК; 
  4. Определяне на благоприятни условия за отглеждане на кучета от породата германско овчарско куче, провеждане на изпити за селекционна годност, издаване на книга за отглеждането, издаване на племенна книга и удостоверения за произход на кучетата от породата германско овчарско куче, родени от родители с доказан и фиксиран произход и селекционни връзки;
  5. Провеждане и осъществяване на спортни изяви /състезания/ на кучета от породата германско овчарско куче;
  6. Обучение и провеждане на изпити за експерти по екстериора и селекционната дейност, както и съдии по спорта с кучета от породата германско овчарско куче;
  7. Професионално обучение на кучетата от породата германско овчарско куче за спортни и други полезни цели;
  8. Повишаване познанието и интереса на българина към породата германско овчарско куче.
  Целите на сдружението са:
  1. Ръководство – контрол и насърчаване на отглеждането на германски овчарски кучета, за използването им като служебни кучета за органите на властта, кучета – помощници за незрящи лица, кучета – спасители при аварийни случаи.
  2. Запазване, укрепване и задълбочаване на качествата за приложение на ГОК, повишаване на физическите им способности и издръжливост
  3. Отглеждане на кучета с максимално добри заложби.
  4. Подкрепа на развъдните и генетични изследвания, на разработката на научни въпроси.
  5. Спортна дейност и планирано обучение на ГОК за различни цели на употреба.
  6. Разяснителна работа и агитационна дейност в полза на породата.
  7. Формиране на интерес към ГОК сред нови групи от населението, както и към развъждане и обучение на породата.