Заявка за издаване на родословие

  • Breeder
  • Кучило
  • Данни за бащата
  • Данни за майката
  • Кученца

Breeder

Name:

City:

Phone:

Email:

Кучило

Дата на раждане:

Име на развъдника:

Близкородствено развъждане:

Данни за бащата

Име:

Номер на родословие:

РК номер:

Друг номер:

Дата на раждане за бащата:

Цвят и петна:

Дисплазия:

Работен тест:

Оценка по екстериора:

Оценка на подбора:

Право на разплод:

Развъдно число:

DNA:

Производител:

Собственик:

Данни за майката

Име:

Номер на родословие:

РК номер:

Друг номер:

Дата на раждане за майката:

Цвят и петна:

Дисплазия:

Работен тест:

Оценка по екстериора:

Оценка на подбора:

Право на разплод:

Развъдно число:

DNA:

Производител:

Собственик:

Кученце номер 1

Пол:

Цвят:

Тип козина:

Име:

Чип номер:

Кученце номер 2

Пол:

Цвят:

Тип козина:

Име:

Чип номер:

Кученце номер 3

Пол:

Цвят:

Тип козина:

Име:

Чип номер:

Кученце номер 4

Пол:

Цвят:

Тип козина:

Име:

Чип номер:

Кученце номер 5

Пол:

Цвят:

Тип козина:

Име:

Чип номер:

Кученце номер 6

Пол:

Цвят:

Тип козина:

Име:

Чип номер:

Кученце номер 7

Пол:

Цвят:

Тип козина:

Име:

Чип номер:

Кученце номер 8

Пол:

Цвят:

Тип козина:

Име:

Чип номер:

Кученце номер 9

Пол:

Цвят:

Тип козина:

Име:

Чип номер:

Кученце номер 10

Пол:

Цвят:

Тип козина:

Име:

Чип номер