Правилници

Устав на богок
УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
“БЪЛГАРСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА” – БОГОК

Членовете на “БЪЛГАРСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА” – БОГОК се ръководят от Уставите, Правилниците и другите нормативни документи и разпоредби на БРФК и FCI, които са единственото легитимно върховенство.

I. СТАТУТ
Чл. 1. /1/. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на БОГОК.
/2/. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
/З/. Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.
/4/. Членовете отговарят за невнасяне на дължимите по Устав вноски.

Прочетете повече
Правилник
ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ГЕРМАНСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА

Издание 1999 год.
приет на ОС на БОГОК през 2000 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общи положения

2. Развъдчик
2.1. Право за развъждане/разплод
2.2. Отдаване под наем с цел разплод
2.2.1. Задължения
2.2.2. Честота на отдаванията под наем
2.2.3. Отдавания под наем в чужбина
2.2.4. Отдавания под наем при забрана в родословната книга
2.3. Имена на кучетата и защита на тези имена

Прочетете повече

Стандарта на Германско овчарско куче може да го изтеглите от ТУК!

Клубни съдии
Посетете ги от тук
Работни бланки
Разгледайте ги тук