Archive for Category: ОГОК


Warning: Illegal string offset 'left' in /home/ogokeud0/public_html/wp-content/themes/petsworld/archive.php on line 9

Warning: Illegal string offset 'right' in /home/ogokeud0/public_html/wp-content/themes/petsworld/archive.php on line 12

Warning: array_filter() expects parameter 1 to be array, string given in /home/ogokeud0/public_html/wp-content/themes/petsworld/archive.php on line 14

П О К А Н А

            УС на Сдружение „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ“ (ОГОК) на свое редовно заседание взе решение на основание чл. 18 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27

П О К А Н А

               УС на Сдружение „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ“ (ОГОК) на свое редовно заседание взе решение на основание чл. 18 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27

П О К А Н А

УС на Сдружение „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ“ (ОГОК) на свое редовно заседание взе решение на основание чл. 18 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от

П О К А Н А

УС на Сдружение „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ“ (ОГОК) на свое редовно заседание взе решение на основание чл. 18 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от